Hướng dẫn đọc hội thoại

Hướng dẫn tạo file đọc hội thoại nhiều người

Lưu ý: chỉ dành cho giọng đọc chất lượng cao (Neural)

Bước 1. Chọn Ngôn ngữ và chọn giọng đọc bất kỳ (Neural)

 

Bước 2: Tạo Layer đọc mới

 

Bước 3: Chọn giọng đọc đầu tiên của hội thoại (Neural)

 

Bước 4: Chọn layer cho giọng đọc đầu tiên

 

Bước 5: Nhập văn bản cho giọng đọc đầu tiên

Bước 6:  Chọn giọng đọc thứ 2 cho hội thoại

 

Bước 7: Tạo Layer đọc cho giọng thứ 2

Bước 8: Nhập văn bản cho giọng đọc thứ 2 sau đó bấm nghe và tải về (nếu chỉ có 2 giọng hội thoại)

 

Nếu hội thoại muốn thêm người nữa thì lặp lại các bước từ Bước 6

Powered by BetterDocs