Kiếm tiền với vMixvoice

NỘI DUNG CHÍNH

Chương trình tiếp thị liên kết dành cho tất cả thành viên của vMixvoice.

Mời bạn bè của bạn tham gia vMixvoice, nếu họ đăng ký, bạn sẽ nhận được thêm 2000 ký tự và bạn cũng sẽ nhận được 20% tiền hoa hồng khi họ đăng ký gói cước.

Cách thức hoạt động #

1. Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với bạn bè của bạn để đăng ký
2. Sau khi họ đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được 2000 ký tự thưởng TTS miễn phí cho mỗi người bạn.
3. Khi họ đăng ký gói cước ở vMixvoice, bạn sẽ nhận được 20% tiền hoa hồng
4. Điền thông tin tài khoản ngân hàng của bạn trong mục My Gateway
5. Khi số dư của bản đạt 100,000 VND vào tab My Payouts để yêu cầu rút tiền về
6. Kiểm tra thông tin giới thiệu và kiếm tiền trong tab My Referrals

Các bước thực hiện

Powered by BetterDocs