Phần mềm chỉnh sửa âm thanh Adobe Audition 2024 (v24.0)

 Tổng quan
Adobe Audition là một giải pháp chuyên nghiệp cho việc thu âm, chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu âm thanh.

Những điểm nổi bật
– 🎶 Adobe Audition hỗ trợ xử lý nhiều định dạng âm thanh khác nhau từ MP3 đến AIFF.
– 🎧 Sử dụng nhiều hiệu ứng và công cụ studio để mix âm thanh trên nhiều track.
– 🎙️ Chỉnh sửa và đồng bộ âm thanh trên video SD và HD.
– 💡 Hỗ trợ điều chỉnh độ lớn âm thanh và tỷ lệ sóng hình.
– 🌟 Có sẵn hiệu ứng và cấu hình mặc định để giúp tăng cường âm thanh.
– 🎚️ Hỗ trợ điều khiển bề mặt và tự động hóa tham số.
– 🖥️ Yêu cầu cấu hình hệ thống: máy tính đa nhân với hỗ trợ 64 bit, hệ điều hành Windows 10/11 64 bit, RAM 4GB, không gian đĩa cứng trống 4GB.

Powered by BetterDocs