SINGULARITY 2 | Cinematic Sound Effects


Tóm tắt
– Bộ sưu tập âm thanh gốc gồm 400 hiệu ứng âm thanh
#### Điểm nổi bật
– 🎧 Chất lượng âm thanh được thu âm chuyên nghiệp
– 💾 Định dạng WAV (1.2GB), tương thích với bất kỳ nền tảng chỉnh sửa phổ biến nào
– 💰 Miễn phí bản quyền
– 📥 Tải xuống trực tuyến
#### Bao gồm
– 💥 Gồm 100 hiệu ứng âm thanh “Hits”
– 📈 Gồm 49 hiệu ứng âm thanh “Risers”
– 🌬️ Gồm 31 hiệu ứng âm thanh “Whooshes”
– 🎺 Gồm 61 hiệu ứng âm thanh “Braaams”
– 🌬️ Gồm 10 hiệu ứng âm thanh “Wind”
– 🎵 Gồm 21 hiệu ứng âm thanh “Bass Drops”
– 😨 Gồm 15 hiệu ứng âm thanh “Tension”
– 🛸 Gồm 33 hiệu ứng âm thanh “Drones”
– 🌑 Gồm 44 hiệu ứng âm thanh “Dark Atmospherics”
– ☁️ Gồm 36 hiệu ứng âm thanh “Light Atmospherics”

Link download:
1. Turbobit: https://trbbt.net/w812emwa7q09.html
2. Hitfile: https://htfl.net/IGlg66q
3. Nitro: https://nitroflare.com/view/7F6418C1190550F/SINGULARITY2.rar

Powered by BetterDocs